Thaitanium newsการรวมตัวครั้งสำคัญระหว่างนาฬิกาสุดแนว Edwin กับ Never say cutz barber shop เปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทย
Today 1-530pm Siam Paragon Lv1 เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญระหว่างนาฬิกาสุดแนว Edwin ที่มาเปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทย และเป็นการเปิดตัวร่วมกับ Never say cutz barber shop สุดเท่ห์ของเมืองไทย งานเปิดตัวจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 1pm - 3pm ที่ชั้น 1 สยามพารากอน งานนี้ เวย์ ไทยเทเนี่ยม พร้อมเหล่าเซเลปจากหลากหลายสาขาอาชีพ มาร่วมงานในครั้งนี้ งานนี้จะมีการตัดผมด้วยช่างตัดผมชื่อดังจากแคนาดา และ ช่างตัดผมชื่อดังจาก Never say Cutz แล้วเจอกันที่ชั้น 1 สยามพารากอน @neversaycutz #neversaycutzxedwin
comment | SHARE +


You must Login to leave a comment.

 

 

HOME : BIOGRAPHY : TV : GALLERY : WEBBOARD : DOWNLOAD : SHOP

Share on Twitter Share on Facebook